Sådan skriver du en pressemeddelelse

Sådan skriver du en pressemeddelelse

En pressemeddelelse er et format der anvendes, når du sidder inde med en nyhed eller en historie som du gerne vil have andre medieplatforme til at samle op og dele. Formatets formål er vigtigt at have for øje når du skal skrive din pressemeddelelse, da din modtagergruppe derfor er andre medieplatforme – hvorfor skal disse netop lige vælge at fremhæve din nyhed eller historie? Nedenfor vil du blive præsenteret for de vigtigste elementer som en pressemeddelelse bør bestå af. Hvis du vil læse mere eller se et pressemeddelelse eksempel kan du trykke på linket!

  • Dato og sted. Din nyhed eller historie skal placeres i tid og rum. Det er derfor vigtigt at du præsenterer datoen for pressemeddelelsen og eventuelt også placere den i forhold til hvor nyheden eller historien kommer fra. 
  • Overskrift. Du vil gerne have medieplatforme til netop at læse din nyhed eller historie. Derfor er overskriften på din pressemeddelelse vigtig for at få skabt opmærksomhed. Overskriften skal på en kort og fængende måde forklare hvad nyheden eller historien omhandler. Den skal formuleres kort og præcist, men den skal stadig være fængende. 
  • Indledning. Din modtagergruppe anvender indledningen til hurtigt at orientere sig om hvad nyheden eller historien handler om. Din indledning skal derfor skrives som et kort resumé hvor du kortfattet fortæller hvad nyheden eller historien handler om. En brugbar fingerregel til at skrive en indledning kort og præcist er ved at følge Hv-reglen: Hvem, Hvad, Hvornår, Hvorfor, Hvordan?
  • Brødtekst. I denne del af pressemeddelelsen kan du fortælle detaljeret om nyheden eller historien. Her kan du præsenterer de relevante informationer og detaljer, således din modtager får indblik i hele forløbet. I denne del af teksten kan du vælge at anvende citater fra relevante kilder, da dette vil give din pressemeddelelse større troværdighed. Du kan vælge at opdele brødteksten i mindre afsnit og give disse underoverskrifter, for at gøre pressemeddelelsen mere læsevenlig for din modtager. Vær opmærksom på at underoverskrifter skal give din modtager et overblik over hvad det næste afsnit omhandler, så disse skal igen i en kort og præcis sætning fortælle, hvad afsnittet omhandler. 
  • Kontaktinformation. I en pressemeddelelse er det vigtigt at oplyse en kontaktperson, således interesserede medieplatforme kan kontakte om eventuel yderligere information, eller hvis der er behov for en uddybning, billeder, eller lignende. Oplys derfor både navn, telefonnummer, e-mail og eventuelt en relevant hjemmeside. Du kan eventuelt tilføje kontaktpersonens titel, således din modtager kender til kontaktpersonens forhold til indholdet i pressemeddelelsen.